Storsandsjön

Storsandsjön, som ligger mycket vackert, är som namnet antyder en stor sjö. Arealen är 680 ha.
De dominerande fiskarterna är abborre, gädda, sik, mört och lake. Öring har satts ut i flera omgångar och flera på över 5 kg är fångade ur sjön.
Siken är fin och grov abborre på över kilot är inte ovanlig. Nu finns det även Harr i sjön som har kommit hit från Lillsandsjön.
Eftersom sjön är så stor är det nödvändigt med båt när man fiskar. Sådana finns att hyra eller låna i byn.
Platser för Husvagnsuppställning med eluttag och vatten går att ordna vid byastugan.

Fråga någon fiskekortsförsäljare eller områdets kontaktpersoner.Båtisättningsplatsen är placerad här!

Tänk på att det är förbjudet att parkera bilen och/eller båten vid båtisättningsplatsen så att det försvårar för andra att utnyttja den!

Vid tidig vår så kan vägen ner mot sjön vara avstängd en kortare tid pga vårförfall.