Historia

Storsandsjö, byn med anor från 1765, som grundades av den omtalade ”Spinnel-Anna”. Antalet ättlingar idag är svårt att uppskatta men kan vara närmare 100 000 personer som är spridda över hela Sverige samt i stora delar av USA, Canada och övriga världen. Spinnel Anna Släktförening har arbetat vidare med ett släktregister där antalet ättlingar närmar sig 30 000.

En minnessten över henne restes i byn 1965 (vid byns 200 års jubileum) på den tomt där Anna skulle ha upptagit sitt nybygge. 1995 flyttades den och är numera belägen vid vår byagård. Ett flertal stora släktträffar till hennes ära har anordnas av byborna varav den första 1965 bevakades av  Ulf Thorén (SVT)  som sedan visade inslaget i programmet ”Hvar fjortonde dag” Tyvärr påstås kopian av programmet inte finnas kvar i arkiven. Den senaste träffen hölls 2015 med ca 400 besökare.

Byn ligger vackert belägen ca 17 km från Vindelns tätort. Man åker väg 620 från Vindeln mot Botsmark i ca 7 km och svänger därefter vänster mot Storsandsjön efter väg 715.

Byn har vuxit och minskat i storlek genom åren. Idag består den av 9 bofasta hushåll med 24 mantalsskrivna i byn varav 3 barn under 15 år så framtiden ser förhoppningsvis ljus ut. (2019-09-15)

Två aktiva bönder driver jordbruk med nöt och får så landskapet hålls öppet och förblir en levande jordbruksbygd.
Övriga yrkesverksamma pendlar till olika jobb de knappt två milen till Vindeln.


Runt sjön finns ett 50-tal fritidshus så under sommaren mångdubblas byns befolkning.

En sevärd byggnad är den stora timmerladugården i fyra våningar som uppfördes i slutet av 1800-talet.