Mjösjön

Mjösjön är också en relativt stor sjö med sina 250 ha. Här dominerar fiskbeståndet av abborre, gädda, mört och lake. Sik finns i enstaka exemplar.

Det är riktigt kul att fiska med angeldon på våren. Det är sällan man går hem utan gädda från Mjösjön.