Fiskekortspriser & regler

Fiskekortpriser Storsandsjöns FVO 2022

Karta över området.


STORSANDSJÖN & ÖVRIGA VATTENDRAG

Årskort med gästkort (familj) + Säsongskort vinterfiske i Ristjärn
500 kr
Dygnskort (familj)
200 kr
Dygnskort (enskild)
100 kr
Trolling årskort (enskild)
700 kr
Trolling dygnskort (enskild)
300 kr
Båthyra/dygn (Storsandsjön utan motor)
200 kr
Båthyra/4 tim (Storsandsjön utan motor)
100 kr
RISTJÄRN

Vinter

Dygnkort
100 kr
Ingen utsättning, fiske sker på det vanliga dygns och årskortet.

Sommar

Premiärkort 18/6
150 kr
19/631/7
130 kr
1/8isläggning
100 kr
Årskort, Trollingårskort och Gästkort gäller kalenderår

För vanligt årskort/dygnskort/familjekort får endast 1 spö/person användas och ingen trollingutrustning som djuprigg eller paravan
är tillåten.

I årskortet för Storsandsjön ingår gästkort även vinterfiske i Ristjärn.

För trollingkort i Storsandsjön får max 4 spön/kort användas och trollingutrustning som djuprigg och paravan är tillåtna.

Båt och flytringsförbud gäller i Ristjärn och endast 1 spö/person är tillåtet

I Ristjärn och Storsandsjön är fiske med gäddsax ej tillåtet

Dygnskort i Ristjärn gäller för 2 st ädelfiskar/kort och max 2 kort/person/dag.

I Ristjärn är fiske med PowerBait ej tillåtet.

Familjekort gäller för 2 vuxna + barn under 18 år.

Gästkortet gäller endast vid fiske tillsammans med årskortsinnehavare och gäller för två vuxna + barn / tillfälle.

Vid större sällskap, kontakta Fiskevårdsområdets kontaktpersoner för pris.

Uthyrning av båtar görs endast hos fiskekortförsäljarna i Storsandsjön.

Fiskestopp för sommarfiske i Ristjärn kan börja gälla tidigare än isläggning om fiskutsättning sker.

Fiskeförbud gäller hela året längs hela Storkvarnbäcken och även i storsandsjön, 250m ovanför dammen. (se karta)

All fångad öring i Storsandsjön skall inrapporteras via speciell fångstrapport som ska lämnas i postlådan på infoskylten vid
Storsandsjöns byagård. Rapport kan även lämnas via mail eller sms till områdets kontaktpersoner. Ett årsfiskekort lottas ut bland alla
inkomna rapporter

En tävling för Storsandsjöns största spöfångade gädda pågår under perioden 1/631/8. Den fångade fisken skall visas upp hos någon
av områdets kontaktpersoner. Vinnaren får ett årsfiskekort för nästkommande år.


Kontaktpersoner gällande fiskefrågor:

Jan Erik Jonsson
jan-erik.jonsson@vindeln.net
070 – 330 21 06

Mats Ekman
ekman.mats@gmail.com
070 – 684 38 80

Kjell Fjällström
kjell.otto@telia.com
070 – 393 96 03

Fiskekortsförsäljare:

Friluftsbutiken Kaffe Skog & Rök
Storvägen 45, Vindeln
070 263 97 60

OK/Q8
Hökvägen 2,Vindeln
0933 108 09

Mats Ekman
Storsandsjö 37
070 684 38 80

Jan Erik Jonsson
Storsandsjö 45
070 330 21 06

Servicepunkten i Hällnäs
Stationsvägen 10
0933 12 05 05

Fiskekort går också att köpa via nätet.

https://www.ifiske.se/fiskekort-storsandsjons-fvo.htm

Alla fiskekort de säljer är digitala och kvitto levereras till dig som e-post och som ett vanligt SMS strax innan fiskekortet börjar gälla.

Fiskeförbudsområde i Storkvarnbäcken och närliggande område.