Pimpeltävling

Under några år har en pimpeltävling anordnats som ett samarrangemang mellan byaföreningen och Storsandsjöns fiskevårdsförening. För närvarande är inget datum fastställt för 2019.