Historia

Storsandsjön, byn med anor från 1765, som grundades av den omtalade ”Spinnel-Anna”. Hennes ättlingar är idag ca 60 000 personer som är spridda över hela Sverige samt i stora delar av USA och Canada.
En minnessten över henne restes i byn 1965 (vid byns 200 års jubileum) och är belägen vid vår byagård. Fyra stora släktträffar till hennes ära har anordnas av byborna varav den senaste 2005 med ca 600 besökare.


Byn ligger vackert belägen ca 17 km från Vindelns tätort. Man åker väg 355 från Vindeln mot Botsmark i ca 7 km och svänger därefter vänster mot Storsandsjön.

Byn har vuxit och minskat i storlek genom åren. Idag består den av 8 bofasta hushåll med 21 åretruntboende.

I byn finns det 6 barn under 15 år så framtiden ser förhoppningsvis ljus ut. Två aktiva bönder driver jordbruk så landskapet hålls öppet och förblir en levande jordbruksbygd.
Övriga yrkesverksamma pendlar till olika jobb de knappt två milen till Vindeln.


Runt sjön finns ett 40-tal fritidshus så under sommaren mångdubblas byns befolkning.

I övrigt finns det också en fungerande såg i byn som ägs av en före detta bybo. En sevärd byggnad är den stora timmerladugården i fyra våningar som uppfördes i slutet av 1800-talet.

På senare år har en intresseförening bildats för att tillvarata bybornas intressen och möjligheter. Det har bl.a lett till att vi varje år ordnar Skotercafé och Trivseldagen.

Vi har även en fiskeförening som ansvarar för inplantering av öring, röding och regnbågsforell i sjön och intilliggande tjärn. (se Fiske)

I början av juni äger den årliga fiskepremiären rum i Ristjärn. Där finns också en handikappanpassad fiskebrygga. Vindskydd finns utplacerade runt tjärnen.

Med den vackra natur som vi har att erbjuda hoppas vi att även andra som inte har fiske som intresse söker sig hit för avkoppling och rekreation.

Välkommen att besöka oss i vår lilla ”mysiga” by !!!
Kontaktperson:
Mats Ekman, tel: 070 684 38 80