Historia

Storsandsjö, byn med anor från 1765, som grundades av den omtalade ”Spinnel-Anna”. Hennes ättlingar är idag ca 60 000 personer som är spridda över hela Sverige samt i stora delar av USA och Canada.
En minnessten över henne restes i byn 1965 (vid byns 200 års jubileum) och är belägen vid vår byagård. Ett flertal stora släktträffar till hennes ära har anordnas av byborna varav den första 1965 bevakades av  Ulf Thorén (SVT)  som sedan visade inslaget i programmet ”Hvar fjortonde dag” Tyvärr påstås kopian av programmet inte finnas kvar i arkiven. Den senaste träffen hölls 2015 med ca 400 besökare.


Byn ligger vackert belägen ca 17 km från Vindelns tätort. Man åker väg 355 från Vindeln mot Botsmark i ca 7 km och svänger därefter vänster mot Storsandsjön.

Byn har vuxit och minskat i storlek genom åren. Idag består den av 8 bofasta hushåll med 21 åretruntboende.

I byn finns det 3 barn under 15 år så framtiden ser förhoppningsvis ljus ut. Två aktiva bönder driver jordbruk så landskapet hålls öppet och förblir en levande jordbruksbygd.
Övriga yrkesverksamma pendlar till olika jobb de knappt två milen till Vindeln.


Runt sjön finns ett 50-tal fritidshus så under sommaren mångdubblas byns befolkning.

En sevärd byggnad är den stora timmerladugården i fyra våningar som uppfördes i slutet av 1800-talet.