Projekt golvrenovering

Bakgrund

Under flera år har vi noterat att golvet i stora salen gungar vid belastning. Vid större evenemang har vi då stöttat under golvets bärlina med domkrafter. I delar av golvet har även trossbotten fallit ner och då även sågspånet som isolerat.

2017 började vi planera för ett projekt där de delar som var dåliga skulle repareras och isoleringen ersättas. Då det låg mycket organiskt material på marken så skulle även det övre lagret  av jord under golvet avlägsnas samt ventilationen under golvet förbättras. Projektet skulle finansieras med egna medel plus vindbygdsmedel från Fred Olsen Renewables.

 

För projektet hade en entreprenör utsetts men ett projekt av liknande art som han utför strax före gjorde att han tyckte att vi skulle tänka till om det var rätt att bara lappa och laga. Visserligen blev det billigare men risken var ju att det endast löste dagens problem och att vi sedan skulle få fortsatta problem. 

Efter att under vintern 2018/2019 tagit in priser och diskuterat inom intresseföreningen tog vi beslut om att renovera hela golvet. En entreprenör har utsetts och ska förhoppningsvis börja att lägga nytt golv i tid så att vi kan hålla det trivselcafé som vi brukar ha i senare delen av juli. I projektet är det inräknat en hel del egen arbetsinsats där vi i föreningen utför kringarbeten som faller utanför själva byggnationen. Den 1:a maj började vi med att städa ut möbler och bryta upp golvet. För att lättare kunna utnyttja lokalens yta har vi tagit beslut om att i fortsättningen inte ha någon scen.

För att kunna starta rivningen av en sida har vi börjat skotta över spånet till den andra sidan