Byagården

Vår byagård var från 1931 skola men då elevantalet var nere på endast 9 stycken 1947 så drogs verksamheten in och barnen fick åka skolskjuts till Hällnäs. 1955 flyttades huset till nuvarande plats och användes sedan till religiösa sammankomster, föreningsmöten och kurser.